Kako bih mogla govoriti o tome što je timski rad, moram najprije definirati što je to tim. Prema jednoj definiciji, tim je skupina ljudi koji međusobno dijele informacije, resurse, znanja i vještine i surađuju u svrhu postizanja zajedničkog cilja. Dakle, za timski rad potrebni su ljudi, zajednički cilj, komunikacija i suradnja. 

1. Ljudi

Ako želimo raditi na jačanju timskog rada, moramo znati od se kojih ljudi sastoji tim, koje oni pozicije obavljaju i koja su njihova zaduženja i zadaci. U nekoj organizaciji to podrazumijeva da su napravljeni opisi poslova i da je svakom zaposleniku objašnjeno koja su očekivanja na njegovoj poziciji.

2. Cilj

Opisi poslova i očekivanja na pojedinim pozicijama proizlaze iz strateških ciljeva tvrtke, koje donosi menadžment, a koji su u skladu s vizijom i misijom te općenito organizacijskom kulturom tvrtke. Svaki zaposlenik ima svoj individualni cilj koji je povezan s definiranim ciljevima tvrtke, a svaki tim ima timske ciljeve koji su također povezani sa strateškim ciljevima i utječu na njihov krajnji rezultat. 

3. Komunikacija

Timovi se sastoje od kolega koji imaju različita znanja i vještine. Da bi tim mogao funkcionirati, kolege moraju međusobno razmijeniti znanja, dijeliti informacije, razvijati vještine. Za to je potrebna komunikacija.

Da bih mogla napisati ovaj tekst, potreban mi je jezik. Jezikom prenosimo ideje, informacije i znanja, no s druge strane jezik i utječe na našu stvarnost. Način na koji komuniciramo utječe na to kako vidimo našu svakodnevicu. Primjerice, kad kažem limun, u vašim glavama se stvori slika limuna i već možda osjećate kiselinu u ustima. Tako i definirani zajednički ciljevi utječu na to kako zaposlenici u tvrtki odrađuju svakodnevne zadatke i kako međusobno komuniciraju. Među članovima tima stvara se osjećaj pripadanja, a tim postaje cjelina. Kad se članovi tima obraćaju nekome izvana, oni komuniciraju iz „mi” perspektive. 

Komunikacija nije samo verbalna. Zapravo, samo 7% komunikacije uživo odvija se putem riječi, 38% putem tona glasa, a 55% neverbalnom komunikacijom – govor tijela, gestikulacija, kontakt očima. Govor tijela nam može reći kakav odnos sugovornik ima prema nama, što osjeća prema nama, kako se osjeća u našoj nazočnosti, kako nas doživljava kao osobu.

Također, jasna dvosmjerna komunikacija ne predstavlja samo govor, već i aktivno slušanje. Da bismo bili sigurni da je sugovornik razumio poruku, moramo moći jasno čuti što druga strana govori, a ne interpretirati izgovoreno na temelju vlastite perspektive. 

4. Suradnja

Najbolji način da sagledamo situaciju iz perspektive druge osobe je da smanjimo osjećaj moći. Što imamo veći osjećaj moći, to smo manje empatični i teže sagledavamo stvari iz tuđe perspektive. Za bolju suradnju potrebna nam je empatija i sposobnost zauzimanja perspektive druge osobe. 

Tim se sastoji od članova koji imaju različite uloge, zadatke i ciljeve. Svaki od njih svakodnevno se susreće s nizom informacija koje drugi članovi tima ne dobivaju. Ako su kolege u stanju zauzeti perspektivu drugog kolege, lakše će procijeniti koje informacije trebaju podijeliti. Preduvjet za to su jasno dodijeljene uloge, zadaci i prioriteti na projektu.

Za postizanje bolje suradnje u timovima ključna je uloga menadžmenta, ali i različitih HR praksi. Edukacija voditelja i zaposlenika nezaobilazan je kriterij prilikom kreiranje novih timova, ali i za uspjeh postojećih timova orijentiranih rezultatima.