Selekcijski intervju sastavni je dio gotovo svakog selekcijskog procesa. Selekcijski intervju može biti grupni ili individualni, strukturirani, polustrukturirani ili nestrukturirani, a može se razlikovati i prema vrsti pitanja koja se postavljaju. 

Za uspješan intervju ključna je dobra priprema. U predikciji uspješnosti kandidata na nekoj poziciji najboljim se pokazao strukturirani intervju. Kako bi ispitanici mogli usporediti odgovore kandidata, pitanja se sastavljaju unaprijed te se svim kandidatima postavljaju ista pitanja istim redoslijedom.

Pitanja možete pripremiti na temelju opisa posla. Razgovarajte s nadređenim i kolegama o zahtjevima pozicije i očekivanjima na tom radnom mjestu. Pročitajte životopis kandidata i zapišite eventualna dodatna pitanja koja želite postaviti određenom kandidatu na temelju životopisa.

Tijek intervjua će ovisiti o tome u kojoj se fazi selekcijskog procesa provodi, ali će u pravilu slijediti ovu bazičnu strukturu:

1. Uvodni dio

U uvodnom dijelu možete kandidatu zahvaliti na prijavi i vremenu izdvojenom za vaš selekcijski postupak. Predstavite sve sudionike intervjua i kratko objasnite njihovu ulogu u razgovoru. Objasnite svrhu intervjua i posla, predstavite tvrtku i poziciju za koju provodite intervju. Objasnite da ćete na kraju razgovora detaljno predstaviti očekivanja radnog mjesta.

2. Postavljanje pitanja

Najprije postavite pitanja u vezi sa životopisom, informacije koje vam nisu bile dovoljno objašnjene. Pitajte kandidate o obrazovanju ili edukacijama koje su važne za konkretnu poziciju te o eventualnim planovima i željama za daljnje usavršavanje. Zatim pitajte o prethodnim zaposlenjima, zaduženjima i radnim zadacima te o razlozima odlaska iz prethodnih tvrki.

Jedno od važnijih pitanja je pitanje o motivaciji za prijavu na upravo vaš natječaj. Ispitajte kandidate što ih je privuklo u vašem oglasu za posao, zašto im se sviđa vaša tvrtka te što očekuju na poziciji za koju se prijavljuju. Na temelju vrijednosti tvrtke možete sastaviti pitanja pomoću kojih ćete procijeniti kako bi se kandidat uklopio u kulturu vaše tvrtke. Također možete pitati kako zamišljaju jedan radni dan na toj poziciji kako biste dobili dojam o realnosti očekivanja.

Zatim možete prijeći na situacijska pitanja. Najboljim pitanjima su se pokazala situacijska pitanja o ponašanjima u prošlim događajima. Primjerice, kandidate možete pitati o različitim okolnostima na prethodnim zaposlenjima. Opišite neke situacije koje očekujete da će se događati na ovoj poziciji te zamolite kandidate da se prisjete kako su reagirali kad su se našli u sličnoj situaciji. Situacijska pitanja će vam pomoći da procijenite kako će se kandidati uklopiti u vašu organizacijsku kulturu. Također, dobit ćete dojam o kandidatovim vještinama i kompetencijama. 

3. Završni dio

Kad ste gotovi s pitanjima, dajte kandidatima mogućnost da postave svoja pitanja. Po postavljanim pitanjima također možete dobiti dojam što je nekome važno na poslu. Odgovorite iskreno i pitajte kandidate jesu li dobili informacije koje su ih zanimale. 

Na samom kraju razgovora kandidatu dajte informacije o detaljnim očekivanjima na tom radnom mjestu kako bi kanidati od samog početka imali realna očekivanja. Objasnite daljnji tijek selekcijskog procesa, koje još korake u selekciji planirate i u kojem vremenskom periodu će svi kandidati biti obaviješteni o daljnjim koracima. U ovom koraku je važno da se navedenih vremenskih okvira i pridržavate u daljnjoj komunikaciji s kandidatima. Na taj način stvarate pozitivnu sliku o tvtki koju kandidati nose sa sobom.