Usluge

Organizacijska

kultura

Definiranje vrijednosti tvrtke

Radionica sa svim zaposlenicima na kojoj zajedno definiraju listu ponašanja, vrijednosti i uvjerenja koji su zajednički svim zaposlenicima i koji su temelj za definiranje sustava aktivnosti na projektima, ali i za definiranje osnovnih očekivanja prilikom zapošljavanja kandidata za otvorena radna mjesta. Rezultat radionice je lista definiranih vrijednosti i ponašanja za svaku vrijednost.

 • Koje se vrijednosti njeguju u vašoj tvrtki?
 • Zašto radite to što radite? Koji je cilj i svrha vašeg poslovanja?
 • Kako radite to što radite? Kako ste postigli rezultate koje imate?
 • Koja su vas ponašanja dovela do uspješnih projekata?
Definiranje vizije i misije tvrtke

Zaposlenici u tvrtkama koje imaju definiranu viziju i misiju i koji ih komuniciraju svojim zaposlenicima su zadovoljniji i angažiraniji na projektima na kojima su dodijeljeni. Za angažiranije zaposlenike je manje vjerojatno da će otići iz tvrtke, koriste manje dana bolovanja od neangažiranih zaposlenika, a porast angažiranosti utječe i na povećanje profita.

 • Koja je vaša vizija i misija tvrtke?
 • Jesu li vaši projekti u skladu s vizijom i misijom tvrtke?
Postavljanje strategije tvrtke

Ako znate kamo idete, napravili ste već pola posla. Ako znate kako ćete tamo doći, već ste tamo.

 • Koja je vaša poslovna strategija u iduće tri godine?
 • Koji su vam ključni projekti u idućem periodu?
 • Jeste li zaposlenicima definirali očekivanja koja su u skladu s vašom poslovnom strategijom?
Priprema za predstavljanje vizije i misije zaposlenicima

Definirali ste viziju i misiju, postavili ste strategiju i zadali ciljeve. No, ako vaši zaposlenici ne znaju koja je strategija i koji su ciljevi, njihovi napori mogu otići u smjeru koji je suprotan od vaše strategije. Zbog toga je važno da predstavite zaposlenicima to što ste definirali kako bi dobili ideju vizije i smjera u kojem se tvrtka razvija. To će im pomoći da usklade svoje napore u smjeru u kojem vi želite, a i dodatno će ih motivirati kad vide da to što rade ima smisla.

 • Kako ćete motivirati zaposlenike da dijele s vama viziju i misiju tvrtke?
 • Kako ćete im prenijeti donesenu strategiju?
 • Kako ćete svoje defnirane ciljeve spustiti na zaposlenike?

Razvoj

zaposlenika

Ispitivanje motivacije (retention interview)

Svaki zaposlenik ima jedinstven profil motiva. Kako bi tvrtka mogla upoznati svakog člana tima i prepoznati specifične individualne potrebe, potrebno je izdvojiti vrijeme za razgovor sa svakim članom tima i prepoznati poklapa li se zaposlenikov željeni smjer razvoja i napretka sa strategijom tvrtke i ako ne, što se može učiniti da se zaposleniku pruži motivirajuća okolina. Prilikom razgovora sa zaposlenicima moguće je prepoznati ako postoje općeniti problemi s kojima se zaposlenici susreću. Kao rezultat obavljenih razgovora klijentu isporučujem općeniti izvještaj o povratnoj informaciji dobivenoj od svih zaposlenika zajedno te pojedinačni izvještaji o motivaciji za svakog zaposlenika.

 • Što motivira vaše zaposlenike?
 • Razmišljaju li o odlasku iz kompanije?
 • Koji su razlozi zašto bi otišli?
 • Što bi ih motiviralo da ostanu?
 • Gdje vide svoj osobni i profesionalni razvoj?
Intervju sa zaposlenicima koji odlaze (exit interview)

Prilikom odlaska zaposlenika iz tvrtke moguće je identificirati ključne probleme u organizaciji s kojima se zaposlenici susreću i uvesti akcijske planove promjena u svrhu poboljšanja stanja.

 • Zbog čega zaposlenik odlazi?
 • Što je ponudila druga tvrtka, a da je bolje nego u vašoj tvrtki?
 • Što je bilo zadovoljavajuće, a što nezadovoljavajuće u vašoj tvrtki?
 • Koji procesi i alati se mogu poboljšati u svrhu većeg zadovoljstva ostalih zaposlenika?
 • Bi li zaposlenik ostao kod vas ako se promijeni nešto od navedenih prijedloga?
Intervju tijekom uvođenja zaposlenika u posao

U svrhu dobivanja povratne informacije o procesu uvođenja novih zaposlenika u tvrtku moguće je održati razgovor s novim zaposlenicima, koji donose svjež pogled iz druge organizacije i mogu doprinijeti svojim prijedlozima za poboljšanje procesa.

 • Je li novi zaposlenik pravovremeno dobio potrebnu edukaciju, materijale i alate za rad?
 • Na koje je načine naučio o organizacijskoj kulturi i vrijednostima?
 • Postoje li područja koja su ostala nejasno definirana?

Radionice za

zaposlenike

Definiranje očekivanja i davanje povratne informacije

Radionica s menadžmentom i voditeljima timova s ciljem poboljšanja definiranja očekivanja i povratne informacije o rezultatima rada zaposlenika. Radi se na konkretnim situacijama koje se javljaju u timovima, a rezultat su konkretne smjernice i preporuke za iznesene situacije.

 • Znaju li vaši zaposlenici što se od njih očekuje?
 • Na koji način voditelji timova komuniciraju zaduženja, očekivanja i zadatke?
 • Znaju li vaši zaposlenici koliko su dobro obavili svoja zaduženja?
 • Na koji način i koliko često zaposlenici dobivaju povratnu informaciju o svom učinku?
Upravljanje stresom i energijom

Zaposlenici su motiviraniji i produktivniji ako uspješnije upravljaju vlastitom razinom energije. Radionica je namijenjena svim zaposlenicima, uz rad u malim grupama, s ciljem osvještavanja nastajanja stresnih situacija, kako ih prepoznati i ublažiti reakciju na njih te kako bolje upravljati vremenom u svrhu sprečavanja ili ublažavanja simptoma stresa.

 • Kad se javlja stres?
 • Koji su uzroci stresa?
 • Kako povećati produktivnost i bolje upravljati vremenom?
 • Kako se uspješno nositi sa stresnim situacijama?
Radionica prodajnih vještina

Radionica za zaposlenike u prodaji, ali i sve zaposlenike koji svakodnevno komuniciraju s klijentima. Čak i zaposlenici koji se ne bave prodajom u doslovnom smislu, provode gotovo polovicu svojeg radnog vremena u aktivnostima poput uvjeravanja, nagovaranja i pridobivanja. Taj aspekt svog posla ljudi drže ključnim za svoj profesionalni uspjeh, pa mu i pridaju više vremena. Sposobnost da nekoga uvjerimo da poduzme određenu akciju je duboko ljudska aktivnost.

 • Zašto su s prodajom često povezana negativna uvjerenja?
 • Kako možemo prevladati te predrasude?
 • Koje nam kvalitete omogućavaju da u prodaji budemo autentični i moralni?

Selekcijski

proces

Selekcijski proces i uvođenje zaposlenika u posao

Selekcijski procesi započinju definiranjem zahtjeva radnih mjesta i poželjnih znanja i vještina kandidata te kreiranjem oglasa za posao i odabirom kanala promocije oglasa. Klijente savjetujem i sudjelujem u cjelokupnom procesu te provodim selekcijske razgovore metodom strukturiranog intervjua, u svrhu utvrđivanja sposobnosti kandidata za uspješno obavljanje posla i uklapanja profila kandidata u organizacijsku kulturu tvrtke. Nakon provedenih razgovora, klijent dobiva izvještaj o potencijalnim kandidatima. Nakon zaposlenja, potrebno je odabranog kandidata uvesti u posao i integrirati ga u kulturu tvrtke.

 • Koja su očekivanja i radni zadaci na radnom mjestu za koje je otvoren natječaj?
 • Kakav profil kandidata se uklapa na otvoreno radno mjesto?
 • Koje osobne vrijednosti i uvjerenja kandidata se uklapaju u organizacijsku kulturu u tvrtki?
 • Zašto bi ta osoba htjela raditi baš u vašoj tvrtki?
 • Kako će izgledati uvođenje i integracija novog zaposlenika?

Analiza radnih

mjesta

Detaljni opis zaduženja radnih mjesta

Detaljni opis zaduženja potreban je kako bi bila jasno definirana očekivanja i ponašanja na pojedinom radnom mjestu. Opis poslova preduvjet je za davanje povratne informacije zaposlenicima te definiranje sustava nagrađivanja, ali i za provođenje selekcijskog postupka za otvorena radna mjesta.

 • Detaljni opis zaduženja na pojedinom radnom mjestu
 • Popis alata, kompetencija, vještina i odgovornosti za pojedino radno mjesto
 • Metoda intervjua s voditeljima

Izrada

pravilnika

Definiranje procesa i pravila tvrtke

Definiranje procesa i pravila tvrtke u svrhu jasnije komunikacije očekivanja i lakšeg uvođenja u rad novih zaposlenika, a sukladno uputama klijenta.

 • Pravilnik o radu
 • Sistematizacija radnih mjesta
 • Pravilnik o radnom vremenu
 • Pravilnik o službenim putovanjima
 • Pravilnik o osnovnim sredstvima

Konzultacije iz područja ljudskih resursa

Ako imate specifično pitanje u vezi s procesom ljudskih resursa, konkretnu situaciju u timu za koju vam je potreban savjet, moguće je dogovoriti konzultacije u vezi s konkretnom temom.

 

Koherentna tjelesna psihoterapija

Ako imate situaciju ili temu na kojoj želite raditi u okviru individualne psihoterapije, moguće je dogovoriti savjetovanje temeljeno na koherentnoj tjelesnoj psihoterapiji.

HR CODE

Kodiranje ljudskih resursa

Info

LIV, obrt za savjetovanje i ostale usluge,
vl. Livijana Vukmirović

Adresa

Trg Drage Iblera 7,
10 000 Zagreb