The opportunity is not to discover the perfect company for ourselves. The opportunity is to build the perfect company for each other.

Simon Sinek

Organizacijska kultura i klima uključuju niz čimbenika kojima se tvrtke razlikuju jedne od drugih. Atmosfera u tvrtki i međuljudski odnosi su ono što će zadržati postojeće i privući nove zaposlenike. Klijenti me najčešće pitaju kako da dođu do novih zaposlenika. Gdje ćete objaviti oglas i kako ćete ga formulirati ovisi o strategiji employer brandinga. Za to je potrebno niz prethodnih koraka.

Što je organizacijska kultura?

Organizacijska kultura se sastoji od sustava vrijednosti, misije, vizije te definira način na koji se zaposlenici ponašaju i način na koji se radi na projektima. Organizacijska kultura utječe na strategiju i praksu ljudskih resursa u tvrtki – selekciju, obučavanje i trening, razvoj kompetencija, sustav razvoja karijere, sustav nagrađivanja…

Primjerice, veće su tvrtke, osobito internacionalne kompanije i korporacije, sklone krutim pravilima, definiranim procedurama i vertikalnim strukturama. S druge strane, manje tvrtke nemaju tradicionalnu hijerarhijsku strukturu, više su horizontalno organizirane te imaju neformalniju atmosferu.

Zaposlenici u tvrtkama koje imaju izraženu organizacijsku kulturu su zadovoljniji i angažiraniji te imaju bolji radni učinak, što utječe na povećano zadovoljstvo korisnika te financijske prihode i rezultate. Za angažiranije zaposlenike je manje vjerojatno da će otići iz tvrtke, koriste manje dana bolovanja od neangažiranih zaposlenika i veća je šansa da će preporučiti tvrtku nekome od svojih prijatelja.

Uspješna organizacija mora izgraditi strateški okvir koji se sastoji od vizije, misije, vrijednosti, strategije i ciljeva. Kompanije čiji zaposlenici razumiju misiju i ciljeve imaju 29% veći povrat investiranog kapitala od ostalih.

Što su vizija, misija i vrijednosti?

Vizija je izjava organizacije što želi postati, kojom organizacija izražava ciljeve i aspiracije za budućnost. Misija je osnovna funkcija ili svrha organizacije, kojom se izražava kako neka organizacija poboljšava živote ljudi. Vrijednosti tvrtke su uvjerenja koje dijele svi zaposlenici, a imaju utjecaj na ponašanja i stavove i usmjeravaju djelovanje u nekoj situaciji.

 

Zašto je organizacijska kultura važna?

Organizacijska kultura razvija zajednički identitet zaposlenika u tvrtki i osjećaj kolektivne pripadnosti. Time se definiraju standardi ponašanja i način rada na projektima.
Izgradnjom organizacijske kulture postižu se sljedeći ciljevi:

1. Definiranje pozicije tvrtke

  • Interno – međusobna komunikacija s kolegama, strategija odlučivanja, definiranje prioriteta;
  • Eksterno – odnosi s klijentima, razlikovanje od konkurencije, selekcija kandidata.

2. Prepoznavanje stavova i uvjerenja zaposlenika te definiranje akcijskog plana u odabranim područjima i temama. 

Kako to utječe na zapošljavanje?

Vratimo se sad na početak ovog teksta i employer branding. Gdje ćete objaviti oglas ovisi o tome kako ste definirali poziciju i kakav profil kandidata tražite. To može biti na portalima za posao, na različitim društvenim mrežama ili možete kreirati vlastitu stranicu karijere. Neovisno o tome gdje je objavljen, oglas je ono čime ćete približiti organizacijsku kulturu svojim potencijalnim kandidatima.

Vrijednosti, viziju i misiju ćete ukomponirati u tekst oglasa i uskladiti s tim objave na društvenim mrežama kako biste predstavili svojim pratiteljima način na koji radite, kakva je atmosfera u tvrtki, kakvi su projekti i po čemu ste uspješni. Na taj način ćete privući potencijalne kandidate koji njeguju iste stavove i uvjerenja kao vi i vaši zaposlenici, koji će se uklopiti u atmosferu tvrtke i koji će svojim vrijednostima doprinijeti postojećoj kulturi tvrtke.