Ljudski resursi

Zašto HR code?

Zašto su vam potrebni ljudski resursi?

Ljudski resursi su ključni za izgradnju prepoznatljive organizacijske kulture u tvrtki. Organizacijska kultura značajan je faktor prilikom privlačenja novih i zadržavanja postojećih zaposlenika te faktor po kojem se tvrtke međusobno razlikuju. Karakterizira je način rada te sustav ponašanja, očekivanja i vrijednosti koji usmjeravaju aktivnosti zaposlenika i timova prema zajedničkim ciljevima i istoj viziji. 

Definirana misija i vizija te definirane vrijednosti organizacije povećavaju angažiranost zaposlenika. Zaposlenici su više predani tvrtki ako osjećaju povezanost s njezinom vizijom, misijom i vrijednostima. Takvi zaposlenici vide širu sliku i osjećaju da njihov posao doprinosi strategiji i ciljevima tvrtke. Zbog toga je važno da tvrtka komunicira svoju strategiju, rezultate i ciljeve te definira jasna očekivanja za svako radno mjesto.

Kako vam ja mogu pomoći?

U dinamičnoj radnoj okolini promjene se događaju brzo, rokovi su kratki, a zahtjevi klijenata podložni promjenama. Zbog toga je potrebno od početka projekata jasno definirati tehnologije u kojima će se raditi, opisati poslove radnih mjesta, strategiju firme, ciljeve i prioritete. Također je potrebna svakodnevna komunikacija između voditelja i članova tima kako bi se nesmetano odvijali procesi rada, a trebao bi postojati i definiran slijed komunikacije u situacijama kad su članovi tima ili voditelji na godišnjem odmoru te preraspodjela zadataka sa definiranim prioritetima. U svrhu poboljšanja procesa i razvoja komunikacije između timova moguće je organizirati različite radionice sa menadžmentom i zaposlenicima.

Znaju li vaši zaposlenici koja je vizija i misija tvrtke? Na koji način privlačite nove kandidate za otvorena radna mjesta? Uklapaju li se novi zaposlenici sa vrijednostima u vašoj tvrtki? Na koji način educirate voditelje timova za ulogu koja im je dodijeljena?

%

angažiranih zaposlenika bi ostalo kod trenutnog poslodavca kad bi dobili ponudu negdje drugdje

%

manje dana bolovanja imaju zaposlenici koji su angažirani

%

veći profit ostvaruju tvrtke čiji su zaposlenici angažiraniji

Koju ćete korist imati od toga?

  • Strukturirani timovi
  • Jasno dodijeljene uloge u timovima
  • Definirana očekivanja za svaku poziciju
  • Definirana poželjna i nepoželjna ponašanja na pojedinoj poziciji
  • Sustav mjerenja učinka
  • Povratna informacija
  • Razvoj sustava učenja i napredovanja
  • Smanjenje fluktuacije zaposlenika
  • Povećanje efikasnosti
  • Smanjenje troškova

Prema globalnoj studiji Towers Watsona iz 2012. godine, provedenoj na uzorku od 32.000 radnika iz cijelog svijeta, samo 18% angažiranih zaposlenika se izjasnilo da bi otišli od trenutnog poslodavca u iduće dvije godine, u usporedbi sa 24% osrednje angažiranih te čak 40% nisko angažiranih. Na pitanje bi li ostali u radnom odnosu kod trenutnog poslodavca kad bi dobili ponudu negdje drugdje, pozitivno je odgovorilo 72% angažiranih zaposlenika, u usporedbi sa 58% osrednje angažiranih te samo 28% nisko angažiranih zaposlenika. Prema Gallupovom istraživanju u Velikoj Britaniji angažirani zaposlenici su imali u prosjeku 30% manje dana bolovanja godišnje od neangažiranih zaposlenika. U jednom istraživanju 2007. godine pokazalo se da je porast angažiranosti zaposlenika rezultiralo 16% višim profitom.

Zaposlenici su angažiraniji ako rade u strukturiranim timovima, u kojima su jasno dodijeljene uloge i definirana očekivanja, a voditelji timova educirani za posao koji obavljaju. Kako bi se mogla definirati očekivanja, potrebno je jasno odrediti što je čiji zadatak, koja se razina odgovornosti i samostalnosti očekuje na pojedinom radnom mjestu te koja su ponašanja poželjna, a koja nepoželjna i na koji se način nagrađuju poželjna, a na koji način kažnjavaju nepoželjna ponašanja. Sukladno tome zaposlenici dobivaju povratnu informaciju na svoj rad, čime im tvrtka daje do znanja da joj je stalo do njihovog napretka i da se mogu razvijati unutar tvrtke. Ovi procesi rezultiraju smanjenjem fluktuacije zaposlenika te povećanjem efikasnosti i, u konačnici, smanjenjem troškova.

HR CODE

Kodiranje ljudskih resursa

Info

LIV, obrt za savjetovanje i ostale usluge,
vl. Livijana Vukmirović

Adresa

Trg Drage Iblera 7,
10 000 Zagreb