Ljudski resursi

Zašto HR code?

Zašto su vam potrebni ljudski resursi?

Ljudski resursi su ključni za izgradnju prepoznatljive organizacijske kulture u tvrtki. Organizacijska kultura značajan je faktor prilikom privlačenja novih i zadržavanja postojećih zaposlenika te faktor po kojem se tvrtke međusobno razlikuju. Karakterizira je način rada te sustav ponašanja, očekivanja i vrijednosti koji usmjeravaju aktivnosti zaposlenika i timova prema zajedničkim ciljevima i istoj viziji. 

Definirana misija i vizija te definirane vrijednosti organizacije povećavaju angažiranost zaposlenika. Zaposlenici su više predani tvrtki ako osjećaju povezanost s njezinom vizijom, misijom i vrijednostima. Takvi zaposlenici vide širu sliku i osjećaju da njihov posao doprinosi strategiji i ciljevima tvrtke. Zbog toga je važno da tvrtka komunicira svoju strategiju, rezultate i ciljeve te definira jasna očekivanja za svako radno mjesto.

Kako vam ja mogu pomoći?

U dinamičnoj radnoj okolini promjene se događaju brzo, rokovi su kratki, a zahtjevi klijenata podložni promjenama. Zbog toga je potrebno jasno definirati procese i odgovornosti, opisati poslove radnih mjesta, strategiju firme, ciljeve i prioritete. Također je važna komunikacija između voditelja i članova tima te plan rada i definirani prioriteti. U svrhu poboljšanja procesa i razvoja komunikacije između timova moguće je organizirati različite radionice sa menadžmentom i zaposlenicima.

Znaju li vaši zaposlenici koja je vizija i misija tvrtke? Na koji način privlačite nove kandidate za otvorena radna mjesta? Uklapaju li se novi zaposlenici sa vrijednostima u vašoj tvrtki? Na koji način educirate voditelje timova za ulogu koja im je dodijeljena?

%

angažiranih zaposlenika bi ostalo kod trenutnog poslodavca kad bi dobili ponudu negdje drugdje

%

manje dana bolovanja imaju zaposlenici koji su angažirani

%

veći profit ostvaruju tvrtke čiji su zaposlenici angažiraniji

Koju ćete korist imati od toga?

  • Strukturirani timovi
  • Jasno dodijeljene uloge u timovima
  • Definirana očekivanja za svaku poziciju
  • Definirana poželjna i nepoželjna ponašanja na pojedinoj poziciji
  • Sustav mjerenja učinka
  • Povratna informacija
  • Razvoj sustava učenja i napredovanja
  • Smanjenje fluktuacije zaposlenika
  • Povećanje efikasnosti
  • Smanjenje troškova

HR CODE

Kodiranje ljudskih resursa

Info

LIV, obrt za savjetovanje i ostale usluge,
vl. Livijana Vukmirović

Adresa

Trg Drage Iblera 7,
10 000 Zagreb