Tvrtke koje brzo rastu često se nespremne suoče s pitanjem trebaju li zaposliti osobu koja će voditi brigu o ljudskim resursima. Kad je doista taj trenutak? U većini tvrtki se to poklapa s povećanjem potreba za zapošljavanjem novih ljudi, ali to nije jedini kriterij. Također, treba uzeti u obzir da je zapošljavanje proces koji ne počinje od objave oglasa za posao, već puno ranije. O tome sam pisala ovdje.

Uloga ljudskih resursa u tvrtki

Uloga ljudskih resursa je da usko surađuje s biznisom i da prenese poslovnu strategiju na zaposlenike kako bi svaki zaposlenik u svom opsegu posla doprinio poslovnom cilju. Na praksu HR-a utječe organizacijska kultura. Tako je primjerice HR potpuno drugačiji u korporaciji nego u maloj IT tvrtki. U malim tvrtkama odluke se donose brzo, a procesi su fleksibilni i moguće ih je lako mijenjati.

HR se prilagođava organizaciji, a ne obrnuto. HR je tu da opiše organizacijsku kulturu, ne da propiše procese koji nisu u duhu tvrtke i kojih se nitko neće pridržavati. Male tvrtke, kao i velike, imaju svoju organizacijsku kulturu. To može biti opuštena radna atmosfera, fleksibilni procesi kao što su rad od kuće, fleksibilno radno vrijeme i slično. U malim sustavima se često događa da procesi nisu ujednačeni i tada dolazi do nesporazuma. 

Općeniti zadaci HR-a

Neki od osnovnih zadataka ljudskih resursa u tvrtki mogu biti sljedeći:

 • Opisivanje i jačanje organizacijse kulture 
 • Ujednačavanje procesa
 • Strukturiranje radnih mjesta
 • Definiranje jasnih očekivanja za svaku poziciju
 • Razvoj sustava povratne informacije
 • Edukacije i napredovanja
 • Selekcija novih zaposlenika
 • Ispitivanje zadovoljstva i angažiranosti
 • Praćenje radno-pravnog zakonodavstva
 • Podrška voditeljima tima u rješavanju različitih situacija unutar tima

Zapošljavanje internog HR konzultanta u većini tvrtki će se odviti u fazi kad tvrtka ima između 20 i 50 zaposlenih, ali sve ovisi o potrebama tvrtke. Također, moguća je opcija zapošljavanja osobe na pola radnog vremena.

Angažiranje vanjskog HR konzultanta

Angažiranje vanjskog konzultanta za ljudske resurse moguće je u bilo kojem trenutku, bilo kao projektni ili mjesečni angažman, i to neovisno o tome koliko tvrtka ima zaposlenika. Ponekad tvrka sa 10 zaposlenih ima potrebu za HR stručnjakom u procesu zapošljavanja, ili želi provesti određenu edukaciju za zaposlenike/menadžere, ili želi definirati vrijednosti tvrtke kako bi ih mogla inkorporirati u sve ostale procese.

Kad radim s IT firmama, najviše volim početi od organizacijske kulture. Vrijednosti tvrtke, vizija i misija su temelj svih HR procesa i utječu na sam smjer razvoja ljudskih resursa u tvrtki. 

Angažiranje HR konzultanta, bilo internog ili vanjskog, će svakako biti trenutak u kojem će menadžment trebati razmisliti o dugoročnoj viziji poslovanja. Ulaganje vremena u taj proces u ranoj fazi razvoja tvrtke pomoći će da HR od početka bude strateški partner na način da: 

 • Potiče otvorenu komunikaciju
 • Postavlja pitanja
 • Usklađuje procese sa strategijom
 • Opisuje procedure (ne propisuje)
 • Opisuje organizacijsku kulturu
 • Upravlja promjenama

Tako posložen HR nije zadužen da gasi požare i problematične situacije, nego da ih u prvom redu spriječi, a zatim da educira voditelje timova kako da upravljaju timom i rješavaju eventualne nesporazume.